Nowości prawne – Listopad

2 listopada, 2021

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE EMERYTALNE„MAMA 4+” Od 2019 roku osoby, które wychowały co najmniej 4 dzieci, mogą skorzystać z tzw. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

O co chodzi?
Świadczenie, o którym mowa, skierowane jest do seniorów, którzy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi musieli wcześnie zrezygnować z pracy zarobkowej (albo też w ogóle jej nie podjęli).
Brak zdefiniowanych w normalnym trybie …

Nowości prawne – Październik

4 października, 2021

EMERYTURY BEZ PODATKÓW 2022PROGNOZY Zgodnie ze zmianami, jakie przewiduje program „Nowy ład”, już od początku 2022 roku seniorzy mogą liczyć na wyższe emerytury. Będzie to możliwe dzięki projektowi świadczenia emerytalnego zwolnionego z podatku, który –  na podstawie przyjętej we wrześniu ustawy – ma zacząć obowiązywać już od nowego roku. Tego rodzaju „odciążenie” przewidziane jest jednak …

Umowa Dożywocia

4 października, 2021

przekazanie nieruchomości atrakcyjne dla seniora? Dożywocie jest umową nazwaną, uregulowaną w Kodeksie cywilnym w zaledwie dziewięciu artykułach (art. 908 – art. 916). Jest jednym ze sposobów na przeniesienie własności nieruchomości, zaraz obok klasycznej umowy sprzedaży, umowy darowizny czy na przykład umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Warunkiem podstawowym zawarcia takiego kontraktu jest posiadanie przez osobę fizyczną prawa …

Nowości prawne – Wrzesień I

6 września, 2021

EMERYTURY CZERWCOWE             Parlament przegłosował ustawę, na mocy której seniorzy składający wniosek o świadczenie emerytalne w czerwcu, będą rozliczani dokładnie w taki sam sposób, jak osoby przechodzące na emeryturę w okresie styczeń-maj i czerwiec-grudzień. Przyjęcie nowelizacji powoduje, że tzw. czerwcowi emeryci będą objęci — poza waloryzacją roczną — także waloryzacją kwartalną, dzięki czemu wysokość ich …