Prawo 2023


 • USŁUGI SĄSIEDZKIE – nowa forma dla seniorów już od 1 listopada 2023

  USŁUGI SĄSIEDZKIE – nowa forma dla seniorów już od 1 listopada 2023

  Z dniem 1 listopada 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, która nakreśla ramy prawne funkcjonującej już w praktyce pomocy społecznej – pomocy sąsiedzkiej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: „Samopomoc sąsiedzka oraz świadczone w jej ramach usługi sąsiedzkie… • OPIEKA DZIENNA DLA NAJSTARSZYCH SENIORÓW – od stycznia 2024 r. zaczną powstawać Centra Zdrowia 75 +

  OPIEKA DZIENNA DLA NAJSTARSZYCH SENIORÓW – od stycznia 2024 r. zaczną powstawać Centra Zdrowia 75 +

  Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej to pomysł na łagodzenie skutków kryzysu demograficznego. Na co mogą liczyć najstarsi seniorzy? Projekt wskazanej wyżej ustawy wpłynął do sejmu jako projekt prezydencki, powstawać miał przez ostatnich 6 lat.  Inicjatywa wynika z potrzeb starzejącego się społeczeństwa i wyzwań dla Państwa, jakie niesie ze sobą… • NOWE TERMINY UPŁYWU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – wydanych z czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

  NOWE TERMINY UPŁYWU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – wydanych z czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

  Do dnia 5 sierpnia 2023 roku obowiązywały tzw. przepisy „covidowe” w zakresie okresowych tj. wydanych na czas określony, orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a zapadłych w czasie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego,…