Rudzkie Konto Pomocy
Biuro projektu

Ruda Śląska ul. Markowej 22 (1 piętro)

Kontakt telefoniczny

Doradca obywatelski
Maria Nieradzik
698 143 309
Środa 15:00 – 18:00
Doradca prawny, adwokat
Przemysław Stich
698 143 312
Poniedziałek 17:30 – 20:00
Doradca specjalista IT
Łukasz Glodek
698 143 313
Środa, piątek 17:00 – 19:00

Adres e-mail

frynarkp@gmail.com

bpo@rkp-rudasl.pl

kontakt@rudzkisenior.pl