Prawo 2022


 • DUŻE ZMIANY W PRAWIE KARNYM

  DUŻE ZMIANY W PRAWIE KARNYM

  Ustawa czeka na podpis Prezydenta Dnia 17 listopada 2022 roku na biurko Prezydenta RP trafił – po przejściu całego procesu legislacyjnego – tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zakładający szereg zmian nie tylko w Kodeksie Karnym, ale m.in. w ustawie Kodeks Postępowania karnego,… • EMERYTURA HONOROWA

  EMERYTURA HONOROWA

  Dodatkowe świadczenie dla stulatków Wszyscy stulatkowie polskiego obywatelstwa otrzymują od państwa dodatkowe świadczenie z tytułu dożycia tak szlachetnego wieku. Emeryturę honorową otrzymuje każdy stulatek, który posiada polskie obywatelstwo i to niezależnie od tego, czy mieszka w kraju czy za granicą. RYS HISTORYCZNY ORAZ PODSTAWA PRAWNA Od 1 stycznia 1999 r. świadczenia w drodze wyjątku, a… • PRACUJĄCY SENIOR

  PRACUJĄCY SENIOR

  Zwolnienie z PIT w zamian za niepobieranie emerytury Kwestię zwolnienia reguluje z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, dalej: ustawa o PIT). Przepis ten został dodany do ustawy podatkowej przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret trzynaste ustawy o…