Prawo 2021


 • Strategia rozwoju usług społecznych

  Strategia rozwoju usług społecznych

  z punktu widzenia sytuacji polskich seniorów Systemowe wsparcie dla seniorów stanowi ważny element polityki społecznej państwa. Tworzenie programów, które uwzględniają troskę o najstarsze pokolenia jest konieczne zwłaszcza w obliczu zmian, jakie obecnie zachodzą. Stale rosnąca aktywność – zarówno życiowa, jak i zawodowa – osób w tej grupie wiekowej,  ale także zmieniający się model funkcjonowania współczesnej… • Testament negatywny

  Testament negatywny

  – skuteczny sposób na pozbawienie prawa do spadku? Chęć modyfikowania, a nawet wyłączenia ustawowego porządku dziedziczenia może być prezentowana, co oczywiste, poprzez powołanie spadkobiercy tj. spisanie testamentu, w którym spadkodawca wskazuje swoich spadkobierców. Ten sposób zadecydowania o tym, kto będzie po nas dziedziczył jest najpopularniejszy. Powołanie spadkobiercy powoduje bowiem pominięcie wszystkich bądź́ części spadkobierców, którzy… • Nowości prawne – Listopad

  Nowości prawne – Listopad

  RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE EMERYTALNE„MAMA 4+” Od 2019 roku osoby, które wychowały co najmniej 4 dzieci, mogą skorzystać z tzw. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

O co chodzi?
Świadczenie, o którym mowa, skierowane jest do seniorów, którzy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi musieli wcześnie zrezygnować z pracy zarobkowej (albo też w ogóle jej nie podjęli).
Brak zdefiniowanych w normalnym trybie…