Nowości prawne – Listopad

2 listopada, 2021

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE EMERYTALNE„MAMA 4+” Od 2019 roku osoby, które wychowały co najmniej 4 dzieci, mogą skorzystać z tzw. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

O co chodzi?
Świadczenie, o którym mowa, skierowane jest do seniorów, którzy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi musieli wcześnie zrezygnować z pracy zarobkowej (albo też w ogóle jej nie podjęli).
Brak zdefiniowanych w normalnym trybie …