Kolejne dodatkowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów powrócą także w 2022 roku!

11 sierpnia, 2022

WYPŁATY RUSZAJĄ Z KOŃCEM SIERPNIA Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. 2022 poz. 1358) wielu emerytom i rencistom w bieżącym roku będzie należało się dodatkowe świadczenie pieniężne, tzw. czternasta emerytura/renta. W 2021 roku miało być to świadczenie …