Nowe podstawy zwolnienia od obowiązku opłat za pobyt członka rodziny w DPS

2 listopada, 2021

JEST RZĄDOWY PROJEKT ZMIAN We wtorek 19 października 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy (UD236) o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803). Planowane modyfikacje mają dotyczyć dodania kolejnej precyzyjnej przesłanki z otwartego …