EMERYTURA HONOROWA

22 listopada, 2022

Dodatkowe świadczenie dla stulatków Wszyscy stulatkowie polskiego obywatelstwa otrzymują od państwa dodatkowe świadczenie z tytułu dożycia tak szlachetnego wieku. Emeryturę honorową otrzymuje każdy stulatek, który posiada polskie obywatelstwo i to niezależnie od tego, czy mieszka w kraju czy za granicą. RYS HISTORYCZNY ORAZ PODSTAWA PRAWNA Od 1 stycznia 1999 r. świadczenia w drodze wyjątku, a …

PRACUJĄCY SENIOR

1 listopada, 2022

Zwolnienie z PIT w zamian za niepobieranie emerytury Kwestię zwolnienia reguluje z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, dalej: ustawa o PIT). Przepis ten został dodany do ustawy podatkowej przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret trzynaste ustawy o …

Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła

skarbonka
27 września, 2022

Dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1697). W ramach niniejszego opracowania skupimy się wyłącznie na gospodarstwach domowych. Świadczenie w formie wypłaty określonej sumy pieniędzy, uzależnione od źródła ciepła w …

Dodatek węglowy – zasady wypłaty

23 sierpnia, 2022

Dnia 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692). Świadczenie w formie wypłaty określonej sumy pieniędzy będzie mogło trafić także do seniorów, jeśli spełnią ustawowe kryteria. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK?  Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym – w praktyce …