Porady prawne

30 sierpnia, 2021

Seniorów bezpośrednio dotyka wiele niezwykle ważnych aspektów prawnych i obywatelskich, takich jak sprawy dziedziczenia, sprawy mieszkaniowe, prawa konsumenta, prawa pacjenta i sprawy dotyczące zadłużenia. Prawo ulega nieustannym zmianom, w związku z czym, aby ułatwić Seniorom orientację w zmieniających się przepisach prawnych, które mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia Seniorów i podejmowane przez nich decyzje, Seniorzy mają możliwość skorzystania z teleporad prawnych i obywatelskich, a także możliwość zapoznania się z nowinkami prawnymi zamieszczanymi regularnie na stronie.