Kurs Informatyczny

21 października, 2023

W dniu dzisiejszym zakończył się Kurs Infromatyczny. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim kursantom za wspaniałą atmosferę, którą udało się stworzyć w czasie naszych zajęć. Mamy nadzięję, że w przyszłych latach uda się przeszkolić większą liczbę beneficjentów. Dla tych, którzy nie mogli skorzystać z kursu umieszczamy do pobrania materiały szkoleniowe oraz prezentacje. Jeżeli jakaś część materiału jest niejasna zaprasamy na konsultacje. Aktualne godziny dyżuru IT znajdziesz w zakładce Kontakt.