Kalendarz Google

20 grudnia, 2022

Google udostępnia niezwykle przydatną aplikację jaką jest Kalendarz.

Oprócz używania Kalendarza na swoim komputerze, można go również zainstalować na swoim telefonie komórkowym. Kalendarz Google posiada wiele przydatnych funkcji. Najważniejsze z nich to dodawanie do kalendarza wydarzeń oraz zadań. Dzięki takiej funkcjonalności bardzo łatwo będzie Ci zorganizować swój dzień i ustalić szczegółowy plan dnia.

Wydarzenie można dodać do Kalendarza poprzez kliknięcie na wybranym przedziale czasowym:

Można nadać mu tytuł, ustalić czas trwania, dodać gości oraz lokalizację, a także ustawić przypomnienie:

Wydarzenia mogą się powtarzać, można ustawić częstotliwość powtarzania się danego wydarzenia (np. codziennie o 8:00, w poniedziałki o 10:00, etc.) oraz całodniowe wydarzenie.

Innym sposobem na dodanie wydarzenia do Kalendarza jest kliknięcie po lewej stronie „Utwórz” i stworzenie wydarzenia bądź zadania:

Po prawidłowym dodaniu wydarzenia bądź zadania do Kalendarza, będzie ono widoczne w następujący sposób:

Jeśli chcesz usunąć stworzone wydarzenie bądź zadanie z Kalendarza, to w tym celu należy kliknąć na dane wydarzenie/zadanie i kliknąć na ikonę kosza:

Do Kalendarza można również dodać święta państwowe, religijne, wydarzenia sportowe, fazy księżyca i inne.

  • Po prawej stronie kliknij na ikonę trybika – wyświetlą się Ustawienia.
  • W „Przeglądaj pomocne kalendarze” można dodać kalendarz świąt w Polsce