USŁUGI SĄSIEDZKIE – nowa forma dla seniorów już od 1 listopada 2023

24 października, 2023

Z dniem 1 listopada 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, która nakreśla ramy prawne funkcjonującej już w praktyce pomocy społecznej – pomocy sąsiedzkiej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: „Samopomoc sąsiedzka oraz świadczone w jej ramach usługi sąsiedzkie …

OPIEKA DZIENNA DLA NAJSTARSZYCH SENIORÓW – od stycznia 2024 r. zaczną powstawać Centra Zdrowia 75 +

17 października, 2023

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej to pomysł na łagodzenie skutków kryzysu demograficznego. Na co mogą liczyć najstarsi seniorzy? Projekt wskazanej wyżej ustawy wpłynął do sejmu jako projekt prezydencki, powstawać miał przez ostatnich 6 lat.  Inicjatywa wynika z potrzeb starzejącego się społeczeństwa i wyzwań dla Państwa, jakie niesie ze sobą …

NOWE TERMINY UPŁYWU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – wydanych z czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

12 września, 2023

Do dnia 5 sierpnia 2023 roku obowiązywały tzw. przepisy „covidowe” w zakresie okresowych tj. wydanych na czas określony, orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a zapadłych w czasie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego, …

KORZYSTNE ZMIANY W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

6 września, 2023

Po wielu latach oczekiwań doszło do korzystnej i tym razem realnie odczuwanej dla wielu obywateli – w tym także seniorów i ich rodzin – zmiany w zakresie kwot czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a mówiąc prościej – doszło do podwyższenia kwot wolnych od podatku od spadków …