Angielski – lekcja 25

5 grudnia, 2021

Lekcja 25 skupia się na ważnych czasownikach związanych z użytkowaniem urządzeń, takich jak komputer, laptop czy telefon.

Lista z Lekcji 25:

  • Attachment – załącznik
  • Button – przycisk
  • Memory stick – pendrive
  • Icon – ikonka
  • Code – kod
  • Connect – po(d)łączyć
  • Connection – połączenie
  • Press – wciskać
  • Copy – kopiować
  • Click – klikać
  • Enter – wprowadzać
  • Save – zapisywać
  • Paste – wklejać
  • Log in – zalogować się
  • Log out – wylogować się
  • Turn on – włączać
  • Turn off – wyłączać
  • IT (Information Technology) – Informatyka
  • Software – oprogramowanie
  • Browser – przeglądarka